Ildsjelene

I løpet av sommerhalvåret gjennomfører vi flere dugnader, enten som byggeaktivitet i Landsbyen eller andre aktiviteter, som for eksempel matsalg ved festivaler, loppemarked og auksjon.

Byggingen av landsbyen foregår på dugnad. Et valgt styre star for den daglige driften.

Fra starten i 2001 og frem til 2013 er det lagt ned svimlende 18 000 dugnadstimer i prosjektet. Uten mange nevneverdige støttekroner er dugnadsånden vår viktigste kapital. Vi håper derfor at flere vil få øynene opp for dette unike initiativet og støtte oss med å bygge Trøndelags mest spennende kulturarena i tiden fremover!