Familiedag i Erkebispegården

posted in: Dugnadsblogg | 0

11. mai avholdt Nidarosdomens restaureringsarbeider familiedag i borggården. Trondheim vikinglag hadde vikingaktiviteter og handverk, Bispeliden delte ut juling og Landsbyen pushet vafler og blæng over en lav middelaldersko. På 3 timer dro vi inn et pent overskudd på ca 3700,- til landsbykassa!

Takk til Cecilie, Thomas og Heidi.

Vaffelpressa gikk jevnt
Vaffelpressa gikk jevnt
#dozerlove
#dozerlove
Bispeliden denger
Bispeliden denger

Leave a Reply