Stordosehelg 8. – 10. juni 2012

posted in: Dugnadsblogg | 0

Avreise ble for den ene bilen ganske sein på fredangen, men da Trekk-Tor gjennopplivningen som hadde holdt på fra morgenen av så ut til å kunne resultere i operativ stand ble det prioritert fremfor tidelig avreise.

I Landsbyen kom Dokropolis enda nærmere ferdigstilling og har nå både listing innvendig, gelender og vindskier. Snekkerbua fikk både sitt tredje strøk med tjære, lufteventil, hyller og høvelbenk, og verktøy ble påbegynt overflyttet fra vektøyboden.Grindbygget fikk påbegynt vindskier i ene enden, høvling og takpapp i mønet så det nå blir tett og tjære på platingen og stolpene og olje på bord og benker. Første stolpehullet til Materialtørka er også påbegynt.

Takk for flott innsats til: Benny, Torun, Bjørnar, Trude, Mads, Ida, Thomas, Magnhill og Håvard (som var med på Trekk-Tor mekkingen på fredagen)

Hilsen Arbeidsleder Skjold

Leave a Reply