Dugnadshelga 17. – 19. september

posted in: Dugnadsblogg | 0

Dugnadshelga 17.-19. September forløp helt som planlagt. Stein og grus har
blitt kjørt opp til både fundament og pipe. To av 6 fundamenter er fylt og
isolert. En ny drensgrøft fra tunet og til vannposten ble gravd. Snekkerbua
har fått innervegger med panel og flotte utskjæringer på taksperrene. Bua
har også blitt gjort fuglesikker. Dassen ble tømt og vasket.

Deltakere var Hans Petter, Heidi, Benny, Magnus, Thomas Daasvatn, Trude,
Nora, Ask og meg selv. Takk for flott innsats folkens.

Erlend

Leave a Reply