Dugnadsrapport fra pinsehelga

posted in: Dugnadsblogg | 0

Pinsehelga ble en helg som i de store trekk sto i latskapens tegn. Store
deler av den sedvanlige dosetiden ble byttet ut med kosetid, og fylt med
sløving, fisking, spising, mer sløvng, soving og bading :).

Noe fornuftig fikk vi allikevel klemt inn mellom all latskapen: benkene i
Viknahuset ble ojlet, dassen ble tømt, det ble tatt hull i veggene og felt
inn en bjelke i Viknahuset. Noen meter 2»6» og bolter må til for at det skal
bli ferdig. Et dreneringsrør ble snekret og gravd ned under vegen der det
gikk vann over, og vannposten har fått en fin bakvedkledning.

Det ble videre foretatt en innholdssjekk av verktøybua og mangler skrevet
opp. Bob-Ståle har det ikke bra. Til tross for forsøk på hjernekirurgi ble
det ikke bedre, og han er derfor btatt med ned for service.

Trekk-Tor ville ikke starte, og bør også få seg en grundig sjekk.

 

Heidi.

Leave a Reply